Zlaté stránky

Azda najznámejšou databázou firiem, kontaktov, či lokalít vybraných spoločností je nepochybne katalóg Zlatých stránok. Kým v minulosti sme hrubé zoznamy dostávali domov a listovali v nich kedykoľvek sme niečo potrebovali, dnes si pohodlne môžeme stiahnuť aplikáciu do svojho smartfónu.
Okrem týchto dvoch možností môžeme online datábazu nájsť na internete, takže popri práci v kancelárii veľmi jednoducho nájdeme číslo na najbližšiu pizzériu ale aj na najbližší obchod s kancelárskymi potrebami. Celkovo však Zlaté stránky neslúžia ako register firiem, kde nájdete to, čo práve hľadáte. Stačí pár jednoduchých krokov a môžete do online databázy zaradiť aj svoju firmu. Na svoju stránku potom môžete umiestniť banner, ktorý pomáha nie len skvaliť samotné stránky, na druhej strane pomáha vám, poskytovateľovi služby. Má možnosť vás ohodnotiť, napísať svoje hodnotenie, ktoré pomôže iným, vylepšiť vaše skóre a tak sa so svojou firmou môžete dostať do Top 10, ktorú Zlaté stránky uverejňujú.
Spoločnosť zastrešujúca Zlaté stránky pôsobí na Slovensku už niekoľko rokov a svojou prácou sa zameriava na malých a stredných podnikateľov. Im pomáha orientovať sa vo spleti reklamy a marketingu, na základe ich požiadaviek zostavuje presne také podmienky na fungovanie, aké potrebujú pri svojej budúcej činnosti. Zaoberá sa tvorbou identity, corporate stationery, rôznymi kampaňami na podporu podnikania. Stará sa o sociálne siete, Seo optimalizáciu, predovšetkým sú to online či tlačená verzia už spomínaných Zlatých stránok.
Jednou so služieb, ktorú spoločnosť poskytuje, je online katalóg. Ten je dôležitý svojou funkciou – osloví zákazníka, ktorý hľadá podľa zadaných kľúčových slov. Práve kvôli tejto službe sa môže vaša služba či váš produkt dostať na popredné priečky vo vyhľadávaní, takže budete potenciálnym zákazníkom po ruke vždy, keď budú hľadať to, čo ponúkate. Jednoduchá filtrácia údajov, úživateľsky prijateľné vyhľadávanie, kompletné údaje o danom vlastníkovi – to všetko je predstupienok k úspechu, akým je zvolenie online katalógu.
Služba online katalóg poskytuje niekoľko foriem profilov, ktoré vám spoločnosť vytvorí a vy sa zaradíte do zoznamu Zlatých stránok. Ako prvý je základný profil, obsahuje kontaktné údaje, náhľad mapy, kde sa vaša firma nachádza, otváracie hodiny, náhľad webu, kľúčové slová, popis činnosti. O niečo rozšírenejší je druhý profil, ktorý obsahuje aj záznam v tlačenej forme katalógu. Ďalší profil obsahuje to, čo predchádzajúce, obohatený je o niekoľko kľúčových slov naviac, kvôli ktorým je možné nájsť vašu firmu oveľa jednoduchšie.
Ďalšie balíčky sú sumárom tých predchádzajúcich, každý je však špecifický nejakou službou navyše. Každý majiteľ firmy či spoločnosti si teda má možno vybrať, ktorý balíček mu sadne najlepšie. S ohľadom na komplexnosť profilu, na cenu, na množstvo a kvalitu informácií, ktoré sa z profilu o ňom zákazník dozvie. Vám poslúžia nie len recenzie, ktoré tu spokojný či nespokojný zákazník nechá, tiež si spolu s pracovníkmi viete svoje prezentácie upraviť podľa potreby a nápomocné budú aj štatistiky, ktoré dostávate s ohľadom na vašu reklamu.

Daňové raje, miesto na podnikanie

Pojem daňový raj pochádza z anglického termínu tax haven, čo doslova znamená daňový prístav alebo aj daňové útočisko. Medzi daňové raje sa zaradzujú všetky tie krajiny, ktoré ponúkajú mimoriadne daňové zvýhodnenie pre zahraničné firmy. Ak aj sú zisky jednotlivých spoločností zdaňované, tak len minimálne. V takých prípadoch môžeme hovoriť o zanedbateľných finančných čiastkach.
V modernom, súčasnom ponímaní sa začiatky daňovo zvýhodnených subjektov datujú do obdobia medzi dvoma vojnami. Skutočný rozmach offshore centier nastal v druhej polovici 20.storočia.
Výhodou daňových rajov je v nemalej miere rozdielnosť a stabilita právneho systému, prostredníctvom ktorého si podnikatelia môžu zabezpečiť anonymitu a s tým úzko súvisiacu ochranu ich majetku. Daňové raje sú štandardne typu IBC, teda International Business Company, čo označuje Medzinárodné obchodné spoločnosti.
Takýto typ spoločností je oslobodený od platenia miestnej dane v prípade, že nevykonávajú žiadnu činnosť v krajine, kde boli založené. Miesto daní platia štátu obnovovacie poplatky a poplatky za registračného agenta. Spoločnosti typu IBC nie sú obmedzované len na určitý typ podnikania, môžu vykonávať všetky aktivity, ktoré sú legálne.
Samostatnú skupinu predstavujú tie krajiny, ktoré predtým umožňovali zakladanie offshore spoločností a v súčasnosti, už ako členovia Európskej únie, ponúkajú zaujímavé daňové výhody. K takýmto krajinám sa zaraďujú predovšetkým Cyprus a Malta. Obe krajiny patria k bývalým daňovým rajom, ktoré našli spôsob ako si zachovať výhody takýchto krajín a pritom sa nedostať do konfliktu s EÚ.
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) označuje 41 krajín, ktoré sú zaraďované medzi daňové raje. Do tejto skupiny patria krajiny ako Holandské Antily, Bahamy, Barbados, Gibraltár, Man, Maurícius, Lichtenštajnsko, Seychely, Monako a mnoho iných. Stačí si už len vybrať!

Seo optimalizácia

Stále častejšie počuť o seo optimalizáciách, ktoré však bežnému laikovi pohybujúcom sa na internete nič nehovoria. Seo optimalizácia je však kľúčovou službou práve pre tých, ktorí vlastnia internetové stránky a chcú vylepšiť svoju pozíciu v internetových vyhľadávačoch.
Search engine optimization je súbor techník, ktorými dokážu skúsení pracovníci marketingovej agentúry zlepšiť pozíciu vašej stránky tak, aby bola v popredných miestach v internetových prehliadačoch. Ruka v ruke s tým kráča aj zvýšenie návštevnosti vášho webu či pribúdanie nových fanúšikov a potenciálnych zákazníkov či odberateľov. Z časti túto pozíciu môžu ovplyvniť práve šikovné techniky agentúry, na druhej strane ak chcete, aby bola vaša stránka úspešná, musíte myslieť na niekoľko zásadných faktorov. Pri Seo optimalizácií sa im hovorí On page faktory. Dôležitý je názov stránky, pretože ten predáva. Ak je kvalitný, výstižný, ľahko zapamätateľný, je to polovica úspechu. Ďalším faktorom sú kľúčové slová, ktoré reprezentujú vašu službu či produkt. Nesmieme zabudnúť ani na samotnú webovú stránku, jej obsah a telo, architektúru či popularitu odkazov, externých odkazov či textových odkazov. Medzi Off page faktory patrí doména a jej kvalita, kvalitné spätné odkazy alebo návštevnosť.
Techniky seo optimalizácie môžeme rozdeliť na etické a neetické. Etické sú napríklad linkbuilding, social media marketing, virálny marketing alebo online PR marketing. Linkbuilding je získavanie spätných odkazov na vlastnú webovú stránku. Výsledný počet týchto odkazov ovplyvňuje hodnotenie stránky napríklad spoločnosťou Google. Virálny alebo vírusový marketing je marketingová metóda, ktorá využíva sociálne siete na propagáciu výrobku či posilnenie povedomia o značke. Vírusový však neznamená nelegálny a poškodzujúci počítač. Propagácia značky či výrobku sa v tomto prípade šíri ako vírus, teda samočinnou reprodukciou.
Existujú tu však aj „zakázané“ techniky optimalizácie, teda tie, ktoré síce dostanú vaše stránky dopopredia, avšak za cenu, že mu na to spoločnosti môžu prísť. To nemusí znamenať len posun o niekoľko priečok nižšie vo vyhľadávaní, ale aj úplne vymazanie stránky z indexu. Ďaľšou neetickou technikou je napríklad spamdexovanie. Týmto technikám sa treba vyhnúť, napriek tomu, že vás môžu dostať na popredné priečky. Nemusí to však byť nastálo.

Omegamarine forte je Vaše denní dávka zdraví

OmegaMarine Forte+ patří k nejprodávanějším omega-3 výrobkům v České republice i na slovenském trhu. Tento produkt si koupilo už přes 700 000 spokojených zákazníků . Tento vysoce kvalitní omega-3 výrobek je vyráběn v Norsku z čerstvých lososů, které žijí podél norského pobřeží . OmegaMarine Forte+ je vyráběn na základě 150 leté tradice a poznatků. Je přírodní, čistý, bezpečný a především velmi zdravý! Na pokrytí Vaší denní dávky Vám stačí jen dvě tobolky OmegaMarine Forte+ denně.
Dostatečný přísun omega-3 mastných kyselin je pro náš organismus velmi důležitý, protože naše tělo si je neumí vytvořit samo ! Omega-3 mastné kyseliny obsažené v produktu společnosti NaturaMed Pharmaceuticals dokáže naše tělo zpracovat téměř na 100 %.
OmegaMarine Forte+ pozitivně působí na zdravý vývin našeho mozku , srdce a očí. Je také zdrojem velmi důležitého vitamínu D, který podporuje a posiluje náš imunitní systém , strukturu kostí a svalů lidského těla .
OmegaMarine Forte+ je vyráběn z vysoce koncentrovaného rybího oleje lisovaného ještě za studena . Mezi ulovením a následným zpracováním oleje proběhne jen několik hodin, což výrazně ovlivňuje kvalitu produktu . Celý proces výroby probíhá v souladu s tzv . GPM standardy kvality – Good Manufacturing Practice . Společnost NaturaMed Pharmaceuticals Vám proto může garantovat, že každá tobolka OmegaMarine Forte+ má stejně vysokou kvalitu a stejný obsah omega-3 mastných kyselin.
Neváhejte a dopřejte si kvalitní péči!

Naturamed je cesta

Společnost NaturaMed Pharmaceuticals je tu pro Vás již od roku 1991, kdy Knut – Erik Karlsen založil v Norsku společnost NaturaMed Pharma AS . Od té doby společnost výrazně rozšířila své působení . Od roku 2001 působí společnost NaturaMed Pharma AB ve Švédsku , o rok později začala nabízet své omega-3 výrobky i na finském trhu. Společnost působí také v Dánsku . V České republice vznikla společnost v roce 2006. O necelé tři roky rozšířila své působení také na Slovensku av roce 2009 na polském trhu.
Postupně se skromný projekt rozrostl na velký mezinárodní podnik s miliony spokojených zákazníků .
Snahou společnosti NaturaMed Pharmaceuticals je rozšířit povědomí o způsobech a možnostech jak správně pečovat o své zdraví . Cílem společnosti je informovat o výhodách obohacení Vaší stravy o ryby a omega-3 mastné kyseliny .
Omega-3 jsou pro náš organismus velmi důležité, ale naše tělo si je nedokáže vyprodukovat samo ! Společnost NaturaMed Pharmaceuticals upozorňuje na důvody, proč bychom se měli snažit dodat jich našemu tělu v dostatečném množství a předejít tak případným zdravotním potížím . Vizí společnosti je poskytnout Vám co nejkvalitnější omega-3 přímo z Norska .
Nejprodávanějším omega-3 produktem společnosti NaturaMed Pharmaceuticals je v České republice OmegaMarine Forte+, který si koupilo už více než 700 000 zákazníků . Pozitivně působí na naše srdce , mozek a oči .
Neváhejte a vyzkoušejte omega-3 produkty společnosti NaturaMed Pharmaceuticals , které Vaše zdraví určitě ocení !

Projekty rodinných domov

V súčasnosti mnoho ľudí uprednostní radšej rodinný dom pred kúpu bytu. Poskytuje predovšetkým dostatok priestoru, komfort bývania a „samostatnosť“, pod ktorou sa skrýva napríklad aj taká maličkosť ako nezávislosť na susedoch.
Výhodou rodinného domu je tiež to, že je vo Vašom výlučnom vlastníctve a akákoľvek investícia je investíciou do Vašej budúcnosti.
Dnešné stavebníctvo poskytuje najrozličnejšie typy projektov rodinných domov. Môžete si vyberať medzi jednopodlažnými rodinnými domami – bungalovmi alebo dvojpodlažnými domami, môžete si vyberať z množstva materiálov a technológií výstavby. Toto Vaše rozhodovanie by malo prebehnúť ešte pred samotnou výstavbou rodinného domu, ktorá predstavuje náročný a zložitý proces. Výstavbu rodinného domu je možné realizovať rozličnými spôsobmi.
Najlacnejším spôsobom sa javí výstavba svojpomocne. Tá je vhodná samozrejme predovšetkým pre tých, ktorý nemajú dostatok financií na výstavbu rodinného domu prostredníctvom realizačnej firmy. Svojpomocná výstavba je síce finančne nenáročná, ale vyžaduje si veľa času a predovšetkým veľkú zručnosť a odbornú zdatnosť. Stavbu je však možné kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov pozastaviť a potom znovu spustiť a pokračovať. Počas svojpomocnej výstavby je dobré mať na stavbe odborný stavebný dozor.
Ak sa rozhodnete zadať výstavbu Vášho rodinného domu realizačným firmám môžete tak urobiť dvoma spôsobmi. Jedným zo spôsobov je realizácia prostredníctvom jednotlivých subdodávok malých firiem a remeselníkov. Stavebný dozor v tomto prípade plní funkciu manažéra, zástupcu investora, ktorý jednotlivé firmy len koordinuje a dohliada na plynulosť práce.
Ďalším spôsobom je zadať výstavbu rodinného domu firme, ktorá ho postaví na kľúč. V tomto prípade je veľmi dôležité vybrať si správneho dodávateľa stavby. Stavebnú firmu by ste si mali vyberať veľmi pozorne. Dnes je nájsť dobrú a spoľahlivú spoločnosť skutočne náročné. Aj pri výstavbe rodinného domu na kľuč je vhodné zabezpečiť si stavebný nezávislý technický dozor, ktorý Vás zastúpi v komunikácii s dodávateľom.
Doprajte si pôžitok z bývania, doprajte si komfort, ktorý Vám poskytne jedine rodinný dom!

Ak CRM systémy, tak jedine od Eurie

CRM systémyCRM systémy predstavujú taký typ manažmentu, ktorý sa zaoberá vzťahmi so zákazníkmi. Na implementovanie CRM systémov slúžia rôzne informačné systémy, ktoré zaznamenávajú celý predajný proces od prvého kontaktu so zákazníkom až po fakturáciu produktov a služieb. CRM systémy zvyšujú spokojnosť klientov a pomáhajú zvyšovať efektivitu predaja. Pomocou CRM systémov majú menšie, ale aj väčšie firmy a spoločnosti možnosť sledovať efektivitu práce jednotlivých zamestnancov firmy , ale aj problémy, ktoré si zákazníci všímajú.
crm system je určený nielen na zvyšovanie počtu zákazníkov, ale predovšetkým na zvyšovanie spokojnosti jednotlivých klientov firmy. Je určite jednoduchšie si stálych klientov udržiavať a zabezpečovať ich spokojnosť, ako si nových zákazníkov neustále získavať.
Prostredníctvom CRM systémov získate možnosť centralizovať všetky svoje kontakty a zdieľať ich so svojimi zamestnancami. Takto získaný čas môžete venovať svojmu biznisu. CRM systémy zaznamenávajú všetky Vaše povinnosti, a tak ich máte pod neustálym drobnohľadom. Úlohy Vám a Vašim zamestnancom CRM systém pripomeniem prostredníctvom e-mailu a vytvorí Vám tak pohodu v práci. CRM systém úlohy nielen pripomína, ale informuje tiež o každom presunutí alebo splnení konkrétnej úlohy. CRM môže byť chápané dvomi spôsobmi. Ako Business Intelligence – BI, ktoré predstavuje rozličné pohľady na dáta v databáze na základe KPI, teda na základe kľúčových indikátorov výkonnosti firmy. Alebo môžeme CRM systémy vnímať ako Complaint management, takže ako manažment sťažností. Eliminujte enormné množstvo času, ktoré vynakladáte na zbytočné a opätovné posielanie a hľadanie informácií či rôznych dokumentov! Ušetrite množstvo času vynaloženého na podávanie a získavanie informácií o splnených či nesplnených čiastkových úlohách! Riešenie Vám prinášajú práve CRM systémy, ktoré sú založené na aktívnej spolupráci viacerých účastníkov, ktorí sú okamžite informovaní o každej zmene týkajúcej sa daného prípadu. Neváhajte! Pomôžte a uľahčite život sebe a svojim zákazníkom!

Euria, najlepšie cloudové služby

Cloudové službyV poslednej dobe sa cloudové služby a aplikácie stávajú čoraz viac populárnejšími, pretože sú stále dostupnejšie a čoraz viac sa integrujú do počítačov, do ich operačných systémov. Termín „cloud“ sa používa v súvislosti s ukladaním dát alebo v súvislosti so vzdialeným prístupom na internet. Pod označením cloudová služba rozumieme takú službu, aplikáciu alebo program, ktorá je založená na pomyselnom cloude. Samotný cloud predstavuje sieť počítačov alebo serverov, ktoré sú umiestnené niekde v kyberpriestore. Termín cloud teda môžeme považovať za synonymický výraz pre internet. Klienti tak využívajú buď klientské aplikácie alebo pracujú priamo na svojom internetovom prehliadači. Cloud je technológiou, ktorá slúži na zdieľanie súborov medzi zariadeniami používateľa alebo viacerými používateľmi. Je možné ho používať v domácnosti ako zdieľané úložisko, no uplatňuje sa aj vo veľkých firmách a korporáciách, kde sa využíva na tvorbu zložitých projektov. V súčasnosti je možné na internete nájsť rôzne riešenia, ktoré sú poskytované bezplatne a poskytujú základné alebo pokročilé možnosti.
Výhodou cloudu je, že sa všetky dokumenty a dáta ukladajú na server poskytovateľa, takže je možné ho vnímať ako on-line pevný disk. Cloudové služby predstavujú novodobý fenomén riešení podnikovej IT infraštruktúry. Vo všeobecnosti sú cloudové služby výhodné aj vďaka svojej cene, geografickej dostupnosti a hodnote pre zákazníka. V rámci cloudových riešení môžeme vydeliť dva druhy podľa toho akou formou sú poskytované alebo podľa služby, ktorú poskytujú. Medzi známe cloudové služby patrí napríklad Google Drive, Yandex.Disk, One Drive, Dropbox alebo iCloud. V rámci cloudových riešení sa akceptujú tri modely. Softvér ako služba, platforma ako služba a infraštruktúra ako služba. Tieto tri modely boli neskôr doplnené o Humans as a Services, čo zahŕňa kreatívne ľudské služby. Využite služby, ktoré Vám chcú uľahčiť život!

Cloudové služby euria

Ste podnikateľ a potrebujete efektívne riadiť svoj tím? Hľadáte spôsob, ako jednoducho a rýchlo riadiť svoj obchod? Tak cloudové služby od spoločnosti Dinamo a.s. sú presne pre Vás. Jednoduchá no veľmi užitočná aplikácia. Obsahuje prehľadné grafy a informácie o portfóliu klientov, kalendár, dokumentáciu, prehľad výkonov a služieb, plánovanie tržieb, výpočet odmien a podobne. Teraz si môžete túto aplikáciu vyskúšať úplne zdarma, aby ste skutočne videli jej jedinečnosť. Využite jednoduché cloudové riešenia pre Váš biznis a nestrácajte zbytočne čas s neefektívnym riadením svojho tímu.

Naturamed výživové doplňky

Naturamed jsou jedny z nejlepších výživových doplnků na trhu, které se vyrábjejí z tech nejkvalitnejších surovin z Norska. Jejich základem je rybí olej, konkřétne lososí olej, který obsahuje důležité látky pro telo. Podporuje činnost mozgu, srdce, ale i mnoho dalších velice důležitých orgánů. Výživové doplňky naturamed mají 98% absorbčnost do tela, takže se z jejich obsahu využije maximum. Jestli jste pořád nemocnej a nemáte dobrou imunitu, tak doporučuji jedine naturamed. Jejich účinnost je ověrena mnohými případovnými studijemi, ale hlavně mnohými spokojenými zákazníkmi, kterí se po naturamed pořád vracejí.

page 1 of 1